Με λιγότερα δικαιολ/ικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Αφού καταργήθηκε ολόκληρος ο παλαιός φορολογικός νόμος –γνωστός στη λογιστική κοινότητα ως 2238/1994, καταργούνται πλέον και οι υποχρεώσεις που προέκυπταν από αυτόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες δεν θα χρειάζεται –και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/2014- να ζητούν τα δικαιολογητικά που προέβλεπε το άρθρο 81.

Τι έλεγε το άρθρο 81: Ότι οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων αν δεν προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου εις διπλούν, από την οποία να προκύπτει ότι:

α) τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν εμπρόθεσμα στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, ή την εγγραφή της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή

β) το μεταβιβαζόμενο ή υποθηκευόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας του και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών από το χρόνο της μεταβίβασης ή της εγγραφής της υποθήκης.

Η υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να μνημονεύεται στο σχετικό συμβόλαιο.

Το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης όφειλαν οι συμβολαιογράφοι ή οι υποθηκοφύλακες να το στέλνουν μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή την εγγραφή της υποθήκης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία αυτού που μεταβιβάζει ακίνητο ή παραχωρεί υποθήκη.

Εκτός φόρου υπεραξίας ακίνητα πριν το 1995

Εξαιρούνται από τον Φόρο Υπεραξίας Ακινήτων ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο.
Παράλληλα, για τον υπολογισμό του φόρου θα γίνεται αποπληθωρισμός προκειμένου να περιορίζεται η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.
Την εξαίρεση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995 προανήγγειλε και ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, στην ομιλία του στο 10o Athens Tax Forum του Ελληνο - Αμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Για το Φόρο Υπεραξίας Εισηγμένων Μετοχών
Ο κ. Μαυραγάνης ανακοίνωσε ακόμη ότι από τον Φόρο Υπεραξίας Εισηγμένων Μετοχών απαλλάσσονται οι μικρομέτοχοι.
Ειδικότερα, ο φόρος θα επιβάλλεται μόνον εφόσον αυτός που πωλεί μετοχές συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και έπειτα.
Επίσης, όπως διευκρίνισε, δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση οι τόκοι ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος.
 

Για άλλα φορολογικά θέματα
Ο υφυπουργός αναφερόμενος στις υπόλοιπες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν σε φορολογικά θέματα, διευκρίνισε ακόμη:

  • Για τις περισσότερες παραβάσεις ( υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, μη έκδοση αποδείξεων κ.λπ.) από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο μειώνεται στα 250 από τα 1.000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία μειώνεται στα 500 από τα 2.500 ευρώ, βάζοντας και οροφή για πολλαπλές παραβάσεις. Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου δεν υπόκεινται σε πρόστιμο εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  • Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ μπαίνει και νομοθετικό φρένο σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο έως 500 ευρώ.
  • Δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης.
  • Τα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back παραμένουν αφορολόγητα για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο, σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
     

Για τη φορολογία αυτοκινήτου
Τέλος, ο κ. Μαυραγάνης προανήγγειλε αλλαγές στη φορολογία αυτοκινήτου προκειμένου, όπως είπε, να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα.
Μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε ό,τι αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας, δεν θα λαμβάνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους στην Ελλάδα, αλλά η ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Συνεχίζουμε τις προσπάθειες
Ο κ. Μαυραγάννης αναφέρθηκε στις προσπάθειες τον τελευταίων είκοσι μηνών για να στηθούν οι βάσεις, όπως είπε, για ένα απλό και σύγχρονο εθνικό φορολογικό σύστημα με προοπτική.
Με σειρά νομοθετικών τομών απλοποιούμε και εκσυγχρονίζουμε το φορολογικό σύστημα, ανατρέποντας στρεβλώσεις και παθογένειες, τόνισε.
Αναφέρθηκε στο ΣΔΟΕ, λέγοντας ότι  θα έχει την δυνατότητα να ρίξει το βάρος στις εκκρεμείς υποθέσεις και να πραγματοποιήσει ελέγχους ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων, ενώ όπως είπε τέθηκε σε λειτουργία η κεντρική βάση δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών, στην οποία οι αρμόδιοι ελεγκτές έχουν άμεση πρόσβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Alpha Bank: Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας 2011

Όπως επισημαίνει, «μετά από πρωτοφανή πτώση την περίοδο 2008-2012, η δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων σήμερα έχει καθηλωθεί σε υπέρμετρα χαμηλά επίπεδα και συνεχίζει να μειώνεται, συμπαρασύροντας πολλούς σημαντικούς κλάδους της οικονομίας.


Επίσης, παρά τη σημαντική πτώση των τιμών των ακινήτων, ο αριθμός των συμβολαίων συναλλαγών επί ακινήτων το 2012 μειώθηκε κατά 83,3% σε σχέση με το 2005 ενώ η αναζωπύρωση της αγοράς ακινήτων εμποδίζεται από το κομφούζιο που επικρατεί στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, με τα διάφορα νέα φορολογικά μέτρα να αποφασίζονται χωρίς εξασφάλιση της δυνατότητας επιβολής τους και χωρίς να εξετάζεται η σχέση τους με προϋπάρχοντα μέτρα που ήδη επιβαρύνουν τα ακίνητα για τον ίδιο σκοπό οδηγώντας έτσι σε υπερ-φορολόγηση, ιδιαίτερα των συνεπών φορολογουμένων.


Η αποτελεσματική φορολόγηση της πραγματικής αξίας και της υπεραξίας των ακινήτων είναι δίκαιη και αναγκαία στο βαθμό που αυτή η αξία οφείλεται σε υποδομές και υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος.
Ωστόσο, όταν η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων διογκώνεται ανεξέλεγκτα σε μη βιώσιμα επίπεδα, όπως συμβαίνει το 2013, η κατοχή ακινήτων γίνεται πλέον ζημιογόνα για τους ιδιοκτήτες τους και μάλιστα χωρίς να υπάρχει αγορά για τη ρευστοποίηση ενός μέρους αυτών των ακινήτων.


Χωρίς δε την αναζωπύρωση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, η αποτελεσματική εφαρμογή της όποιας φορολογίας επί των ακινήτων, και ακόμη και αυτής της ίδιας της φορολογίας εισοδήματος, δεν είναι εφικτή.
Ο σχεδιαζόμενος Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσον αναδιανομής εισοδήματος αλλά ως ανταποδοτικός φόρος επί συγκεκριμένου ακινήτου.


Η ενδεδειγμένη φορολόγηση των ακινήτων με βάση την διεθνή εμπειρία είναι ένας φόρος όπως ο φόρος που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ), με τον φορολογικό συντελεστή για την πλειονότητα των ακινήτων να διαμορφώνεται σε 0,5% περίπου (από 0,3%-0,4% του ΕΕΤΗΔΕ), έτσι ώστε να είναι δυνατόν να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρά ακίνητα σε περιοχές με χαμηλή αντικειμενική αξία, και το Δημόσιο να είναι σε θέση να εισπράττει περί τα €3,0 δισ. τον χρόνο από τη φορολογία των ακινήτων.


Φορολογικοί συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας (αντί επί κάθε ακινήτου χωριστά) που ανέρχονται σε 1%-2% είναι αναποτελεσματικοί, ανεπιθύμητοι και εν πολλοίς, ανέφικτοι. Είναι δε καταστροφικοί όχι μόνον για την αγορά ακινήτων αλλά και για την οικονομία ως σύνολο».